Nové ulice v Rychnově

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Zastupitelstvo města svým usnesením 35/2/17 dovršilo již dřívější snahu o zpřesnění adres v Rychnově novým pojmenováním ulic. Usnesení svým textem málo vypovídá o rozsahu zásahu do plánu města. Proto nyní děkujeme Ing. Zdeňku Hudcovi, který názvy ulic doplnil do jím vytvořeného plánu města a dal své díly k dispozici také kronikáři.

Ostatní přílohy

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500