Most naproti samoobsluze

V březnu se započala rekonstrukce mostu naproti samoobsluze. Tento most, pocházející z počátku 20. století, byl původně sestaven z mohutných kamenných překladů, položených na středovém pilíři. Most byl při kontrole v devadesátých letech minulého století shledán v havarijním stavu. Tehdejší zastupitelé však došli k závěru, že most má příliš malý význam pro dopravu a proto rozhodli nechat ho na obou stranách osadit betonovými květináči, aby dále sloužil pouze pro pěší. Takto most dalších dvacet let chátral, až nynější zastupitelé došli k závěru, že kromě toho, že most dělá ostudu středu města, je vhodné ho také využít pro výjezd aut z parkoviště vedle budovy bývalé Tilie. Proto nechali zpracovat projekt na velkorysou rekonstrukci, která zahrnovala i moderní úpravu výstupní zastávky autobusu. Práce započaly v březnu tohoto roku kácením dvou v místě stavby stojících stromů zbouráním starého mostu včetně dnes již nežádoucího středového pilíře. Technologie stavby mostovek vyžaduje dlouhé zrání betonů, proto bylo dílo dokončeno teprve na konci srpna. Komplikaci přinesla také havarijní nábřežní zeď, jejíž část během výstavby spadla a bylo nutno ji obnovit. To si vyžádalo vícenáklady v objemu kolem 90.000,– Kč a kolem jejich uhrazení panoval mezi zastupiteli trochu nejednotný názor. Zatímco městská rada vyjma starosty byla toho názoru, že opravu spadlé zdi by měl uhradit zástupce státu jako vlastníka, tedy firma Povodí Labe, která vlastně celý problém zavinila zanedbáním údržby zdi, mezi zastupiteli nakonec převládl rozumný názor firmě vícepráce uhradit a teprve poté je vymáhat od vlastníka. Jinak by do sporu byla zatažena také dodavatelská firma, která ovšem udělala vše pro zdárné dokončení díla. Není známo, jak pokračují jednání ohledně uhrazení víceprací. Shodou okolností však nedlouho po uvedení mostu do provozu se zřítila část opěrné zdi na stejné straně Mohelky, je o pár desítek metrů dál. Tam už se ale vlastník své povinnosti nevyhne. Cena rekonstrukce, či spíše novostavby mostu včetně přilehlé zastávky přesáhla 2,5 milionu korun.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500