Z jednání zastupitelstva

Rychnov u Jablonce nad Nisou radnice

Toto jednání zastupitelstvo bylo věnováno jedinému bodu. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z programu „Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ“ na projekt Víceúčelový sportovní areál – II. Etapa. Zároveň schválilo uvolnění potřebných vlastních finančních prostředků na dofinancování akce.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500