Retro 1. máj

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Již řadu let se v Rychnově slaví recesistický Retro 1. máj. Někteří občané vytáhnou staré pionýrské kroje nebo „jezeďácké“ obleky do pole (JZD bylo v době komunistické vlády jednotné zemědělské družstvo, jediný povolený způsob hospodaření na zemědělské půdě, který nebyl státní), staré sovětské vlajky a komunistické transparenty a provedou něco na způsob komunistických prvomájových průvodů. Nutno přiznat, že kronikář je z tohoto způsobu legrace poněkud rozpačitý. Od roku 2015 je jako organizátor akce uváděno Rodinné centrum Klubíčko.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500