Obnova katastrálního operátu

Rychnov u Jablonce nad Nisou

14. března obdržel Městský úřad informaci z Katastrálního úřadu v Jablonci, že tímto dnem byla zahájena obnova katastrálního operátu. Pod suchým úředním konstatováním se skrývá pro rychnovské majitele nemovitostí skoro revoluce. Po léta se totiž majitelé domů nebo pozemků potýkali s nejasnostmi, ohledně hranic svých parcel. Až do roku 1950 vedený katastr nemovitostí byl socialistickými orgány zcela opuštěn a ponechán bez aktualizace, protože socialismus před soukromým vlastnictvím upřednostňoval tzv. právo hospodaření. V sedmdesátých letech došlo k novému mapování s pomocí letecké techniky, které bylo provedeno velmi nepřesně. Přesto byly v katastru Rychnova opuštěny staré mapy 1:2880 a nahrazeny novými mapami 1:2000, které dílo zkázy dovršily. Když se po roce 1989 znovu začal uplatňovat princip přednosti vlastnického práva, zjistili mnozí, že hranice jejich pozemků, tak jak jsou zapsané v nových katastrálních mapách, se liší o několik metrů od skutečnosti. Vedení města dlouho volalo po novém mapování a katastrální úřad to dlouho odmítal kvůli nesmírné pracnosti a nákladnosti. Nakonec k tomu tedy přeci jen došlo, když už není vyhnutí, protože analogové mapy se mají přestat používat. Začíná tedy zhruba čtyřleté období, po které budou v Rychnově geodeti přeměřovat vše, co se změřit dá, a poté možná dojde k nejednomu sporu mezi sousedy, kam že ten plot doopravdy patří. Ale to se teprve nechme překvapit.

Ostatní přílohy

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500