Úprava příspěvku

Nápověda

Jak vkládat text

Jako textový editor je použit Texy. Podrobnou dokumentaci najdete na texy.info.

Stručný návod:

Odstavce
Odstavce oddělujte volným řádkem.
Nadpisy
K vyznačení nadpisů používejte předsazení. Čím více znaků obaluje nadpis, tím je nadpis důležitější a bude zobrazen větším písmem.
== Nadpis ==
Internetové odkazy
Odkazy uzavřete do uvozovek, následujte dvojtečkou a odkazovanou adresou (url). Adresu je vhodné uzavřít do hranatých závorek.
"Městský úřad Rychnov":[www.rychnovjbc.cz]
Seznamy
Odážkové seznamy zapisujte pomocí -. Znak musí být na začátku řádku a následovat musí mezera. Pro číslované seznamy používejte běžné číslování.
- první položka
- druhá položka
- třetí položka

1) první položka
2) druhá položka
3) třetí položka
Zvýraznění a další
Chcete-li použít kurzívu, tučné písmo, případně horní indexy, pomohou vám následující příklady.
//kurzíva//
**tučné**
x^2 + y^3 - horní indexy

Používejte pouze tyto základní nástroje, nejlépe se tak podaří zachovat vzhled příspěvků.