Úpravy západní části náměstí

Rychnov u Jablonce nad Nisou, náměstí Míru

Začátkem dubna pokračovaly v loňském roce zahájené úpravy západní části náměstí. Loni vybouraný cca 10 m široký pruh dlažby byl zavezen hlínou a oset travou. V části tohoto pruhu a také v části, která zůstala zadlážděna zámkovou dlažbou, byly instalovány kovové konstrukce šesti čtvercových prvků, které byly posléze obloženy prkny z tvrdého dřeva a natřeny. Do těchto prvků bylo instalováno LED osvětlení a čtyři ze šesti prvků byly propojeny střechou z čirého akrylátu. V létě pak začaly sloužit jako doplněk k lavičkám i jako herní prvek pro děti. Dodavatelská firma také konečně v průběhu jara dokončila zahradnické úpravy tohoto prostranství.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500