Oprava a čištění "Nového" kopupaliště

Hájek, GPS: 50.6942869N, 15.1429689E

Od podzimu roku 2016 probíhají práce na opravě a čištění Nového koupaliště, které je u cesty z Rychnova na Rádlo (kolem motokrosové tratě). Podařilo se otevřít léta nepoužívané vypouštěcí zařízen, a musel být částečně pro hrabána hráz, aby se mohla vyměnit rozpadlá trubka. Vyčistila se rozdělovací nádrž a odkalovací nádrž. Odtěžilo se bahno ze dna koupaliště, které dosahovalo místy až 1 m silné vrstvy. Všechny související práce s opravou a čištěním koupaliště mají na starost bratři Petr a Pavel Jandovi z Rychnova. Hasiči SDH Rychnov nádrž dočistili.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500